Ik ken een eenzaam paard

Ken je een eenzaam paard?

Ja je ziet het goed, dat hoort niet. Een paard is een kuddedier. Vaak is de situatie per ongeluk ontstaan. Wij kunnen eigenaren helpen bij het vinden van een oplossing. Help je mee? Je kunt een brief downloaden, aanpassen naar wens en in de bus doen, aanbellen of het paard doorgeven aan t.ypma@delynx.nl

Achtergrond:

Dat een paard niet alleen hoort, is breed onderkend. De Sectorraad paarden heeft een Gids voor goede praktijken opgesteld, waarin staat dat een paard dagelijks in elk geval een ander paard moet kunnen zien, besnuffelen of aanraken. Het beste is natuurlijk het laatste, aangezien paarden kuddedieren zijn. Gewoon met een of een paar soortgenoten in de wei.

Dat dat niet voor ieder paard of iedere pony vanzelfsprekend is, heeft verschillende redenen. Soms zijn weitjes niet groot genoeg om meer dieren te voeden, soms zijn eigenaren beducht voor meer kosten bij het houden van meer dieren of zijn ze bang dat hun dier gewond raakt door een ander dier.

De eerste twee hobbels kunnen mogelijk worden opgelost door twee eenzamen paarden, die dicht bij elkaar wonen, bij elkaar in 1 wei te zetten, en ze te verhuizen naar de andere wei zodra het gras op is. Dit is ook goed voor de wormendruk.

De derde hobbel kan misschien worden opgelost door paarden rustig kennis te laten maken met een draadje ertussen, en ze pas bij elkaar te zetten als er rust is. Paarden kunnen heel goed de hiërarchie bepalen zonder geweld.

Wij helpen graag met ons netwerk! Mail naar t.ypma@delynx.nl

Uit de Gids voor goede praktijken van de Sectorraad paarden:

Om te kunnen overleven was het voor paarden vroeger efficiënt om in een groep te leven. Om met een groep te overleven is onderling een snelle, subtiele communicatie noodzakelijk, om binnen seconden op de juiste manier op gevaar te kunnen reageren. Sociaal contact is dan ook een essentiële behoefte. Lichamelijk contact is hierbij ook belangrijk. Binnen de groep bestaat een hiërarchie (rangorde). Dit betekent dat het introduceren van nieuwe paarden geleidelijk en doordacht moet gebeuren. Naast de rangorde zijn er ook "vriendschapsrelaties", waarbij de voorkeur voor bepaalde andere paarden duidelijk wordt door de tijd die ze in elkaars nabijheid doorbrengen en door wederzijds verzorgingsgedrag.