Paarden bij elkaar

Vind je ook dat paarden recht hebben op sociaal contact? Doe dan mee aan de crowdfunding voor dit project via crowdfundingvoornatuur, die start op 17 december. Mail alvast naar t.ypma@delynx.nl, dan krijg je een seintje als we los gaan, of like de pagina op Facebook. Hier staan ook interessante filmpjes. Heb je zelf een eenzaam paard? Meld je je paard of pony aan en behoor je tot de eerste zes, dan krijg je het prachtige boek Koniks, wilde paarden in Nederland kado!

Achtergrond:

De Sectorraad paarden heeft een Gids voor goede praktijken opgesteld, waarin staat dat een paard dagelijks in elk geval een ander paard moet kunnen zien, besnuffelen of aanraken. Het beste is natuurlijk het laatste, aangezien paarden kuddedieren zijn. Gewoon met een of een paar soortgenoten in de wei.

Dat dat niet voor ieder paard of iedere pony vanzelfsprekend is, heeft verschillende redenen. Soms zijn weitjes niet groot genoeg om meer dieren te voeden, soms zijn eigenaren beducht voor meer kosten bij het houden van meer dieren of zijn ze bang dat hun dier gewond raakt door een ander dier.

De eerste twee hobbels kunnen mogelijk worden opgelost door twee eenzamen paarden, die dicht bij elkaar wonen, bij elkaar in 1 wei te zetten, en ze te verhuizen naar de andere wei zodra het gras op is. Dit is ook goed voor de wormendruk.

De derde hobbel kan misschien worden opgelost door paarden rustig kennis te laten maken met een draadje ertussen, en ze pas bij elkaar te zetten als er rust is. Paarden kunnen heel goed de hiërarchie bepalen zonder geweld.

 

Hoe & Wie?

Communicatiebureau de Lynx heeft veel ervaring met het opstarten en uitvoeren van idealistische projecten. Ook zijn er goede contacten met de NVVR, de vereniging van recreatieruiters. De Lynx wil dit project graag trekken, met hulp van (financiële) partners voor een bredere uitrol. Help je ook mee? Neem contact op via t.ypma@delynx.nl.

Stappen

Via onder andere de NVVR worden paardenvrienden gezocht die een ambassadeursrol willen vervullen voor het project. Zij worden de ogen en oren in het veld en krijgen folders om aan eigenaren te geven. Die kunnen hun eigen paard aanmelden voor paarden dating. Ook anderen kunnen eenzame paarden aanmelden, deze locaties worden door De Lynx verzameld op een kaart achter de schermen. Ook is er een Facebook pagina om aandacht te vragen voor het probleem en mensen enthousiast te maken hun paard aan te melden. Aangemelde paarden zullen niet openbaar worden weergegeven, omdat we geen schandpaal willen zijn, maar oplossingsgericht willen werken.

In de papieren folder staat uitgelegd dat een paard met een soortgenoot gelukkiger en gezonder is, en dat weidegang met soortgenoten ook wordt geadviseerd door de Sectorraad paarden. Dit is een branche organisatie, die met deze adviezen probeert te laten zien dat paardenhouders in Nederland prima zelf kunnen zorgen voor meer welzijn, zonder een bindend Paardenbesluit zoals de PvdD wil. In Denemarken is het alleen houden van paarden al wel verboden. De ambassadeur kan zijn contactgegevens in de folder kwijt.

Wanneer eigenaren contact opnemen, zorgt de ambassadeur -evt met behulp van het paardenvrienden netwerk- ervoor dat er steeds twee of meer paarden aan elkaar gekoppeld worden en om beurten op beschikbaar land lopen. Vervoer is evt via de NVVR te organiseren. Heel vaak lopen eenzame paarden echter op loopafstand van elkaar.

 

Doe je mee?

Mail naar t.ypma@delynx.nl

Help je paarden ook aan een maatje?

Doe mee met de crowdfunding die start op 17 december via crowdfundingvoornatuur. Of stort nu alvast een bedrag op rekeningnummer NL06TRIO0390467804 ten name van Communicatiebureau de Lynx onder vermelding van 'paarden bij elkaar'. We hebben € 8000 nodig voor een landelijke campagne om naar schatting 100 paarden zoals Kees te helpen.

Communicatiebureau de Lynx zal alle donaties die binnenkomen inzichtelijk maken, op datum (zonder naam).
Dit is een Lynx-project zonder winstoogmerk of marges.

Uit de Gids voor goede praktijken van de Sectorraad paarden:

Om te kunnen overleven was het voor paarden vroeger efficiënt om in een groep te leven. Om met een groep te overleven is onderling een snelle, subtiele communicatie noodzakelijk, om binnen seconden op de juiste manier op gevaar te kunnen reageren. Sociaal contact is dan ook een essentiële behoefte. Lichamelijk contact is hierbij ook belangrijk. Binnen de groep bestaat een hiërarchie (rangorde). Dit betekent dat het introduceren van nieuwe paarden geleidelijk en doordacht moet gebeuren. Naast de rangorde zijn er ook "vriendschapsrelaties", waarbij de voorkeur voor bepaalde andere paarden duidelijk wordt door de tijd die ze in elkaars nabijheid doorbrengen en door wederzijds verzorgingsgedrag.

Kees stond vier jaar alleen. Hier gaat hij de groep in. Hij doet erg  zijn best, maar kent de paardentaal nog niet heel goed. De Friese ruin is de leider van de kudde en brengt Kees de fijne kneepjes bij. 'Kom niet meteen bij de merries en het veulen, maar graas eerst met mij', lijkt hij te willen zeggen. Geleidelijk mag hij dichterbij komen grazen.
Na een paar dagen is Kees al een andere pony: in plaats van zenuwachtig om zich heen te kijken, staat hij nu rustig te grazen en durft hij te rollen en te liggen.

Hij wil er echter nóg meer bij horen. Dat gaat hem waarschijnlijk ook wel lukken, want het veulen heeft veel interesse in hem.
Hij moet echter nog even zijn beurt afwachten.

Naar onze mening hoort ieder paard de kans te krijgen om vriendschap te sluiten en onderdeel te worden van een kudde. Met paardenbijelkaar.nl hopen we een einde te maken aan het leed van de vele eenzame kuddedieren in ons land.

Help je mee? Meld paarden aan en verspreid folders bij diens eigenaren.

t.ypma@delynx.nl